Wartości w firmie. Znaczenie etyki w biznesie

Często zapominamy, jak ogromne znaczenie mają wartości w biznesie. Etyka jest wyznacznikiem naszych działań na co dzień, jednak jej rola jest ogromna także w ekonomii. Podstawowe wartości pomagają firmom określić, czy są na właściwej ścieżce i osiągają swoje cele, tworząc niezachwiany przewodnik.

Źródłosłowem filozofii jest greckie sformułowanie “umiłowanie mądrości”. Etyka, jako jedna z dziedzin filozofii wartości, jest prawdziwą mądrością praktyczną, mogącą zmienić życie. Studiowanie etyki pomaga człowiekowi krytycznie spojrzeć na własne życie i ocenić jego działania. Pomaga człowiekowi dowiedzieć się, kim naprawdę jest i co jest dla niego najlepsze i co ma zrobić, aby to osiągnąć. Etyka może nam pomóc uczynić świat lepszym poprzez dokonywane przez nas wybory. Etyka w biznesie jest tak samo ważna jak etyka w życiu osobistym.

Etyka odgrywa kluczową rolę w biznesie. Trudno przecenić jej wpływ na skuteczność danego przedsiębiorstwa. Pomaga przedsiębiorcom dowiedzieć się, gdzie popełnili błąd i zapewnia możliwość poprawy zachowania na podstawie rozumowania etycznego. Historia pokazuje, że każdy odnoszący sukcesy człowiek biznesu na świecie musi wyznawać pewne wartości etyczne.

Jak wartości etyczne pomagają w rozwoju biznesu? Biznes funkcjonuje jako system wartości odnoszących się do celów biznesowych i technik spełniających określone ludzkie cele. Potrzebny jest do tego pewien moralny przewodnik. Wartości etyczne w biznesie to uczciwość, odpowiedzialność, jakość, zaufanie, szacunek, praca zespołowa, przywództwo, obywatelstwo korporacyjne i wartość dla akcjonariuszy. Aby utrzymać klimat etyczny w organizacji, pierwszym krokiem jest bycie wzorem etycznego zachowania. Kluczowa jest tu rola menedżera. To on powinien świecić przykładem dla swoich pracowników. Jeśli pracownicy patrzą na niego idącego na skróty i konsekwentnie pracującego nad szarymi strefami, to prawdopodobnie zrobią to samo niezależnie od co mówi twój kodeks etyki miejsca pracy. Ważna jest praktyka – urzeczywistnianie założonych wcześniej ideałów. Osoby praktykujące etykę biorą odpowiedzialność za swoje czyny.

Wartości mają też ogromne znaczenie przy poszukiwaniu pracy. Istnieją trzy kluczowe cechy pracodawcy, których poszukujący pracy powinien szukać w stosunku pracy: reputacja, awans zawodowy i równowaga zawodowa. Często pojawiają się one w ankietach dotyczących zatrudnienia jako najważniejsze dla kandydatów. Atrakcyjne firmy kładą nacisk na relacje pracownicze. Żaden pracownik nie chce pracować dla firmy, która lekceważy swoich pracowników, odmawiając godziwego wynagrodzenia, konsekwentnego komunikowania się i traktowania pracowników z szacunkiem.

W dzisiejszych gospodarkach niezwykle istotne są także wartości organizacyjne. Znaczenie wartości organizacyjnych dla organizacji uwidacznia się jeszcze silniej w czasach niepewności ekonomicznej. Organizacje wykorzystują wartości organizacyjne, aby inspirować swoich pracowników i klientów. Często mówi się o wartościach organizacyjnych jako o potężnym narzędziu marketingowym, ponieważ wyraźne wartości organizacyjne są pozytywnie odnotowywane i zachęcają potencjalnych nabywców do zakupu lub korzystania z produktu firmy.

Etyka to zasady, które kierują nami do wywierania pozytywnego wpływu na nasze otoczenie poprzez nasze decyzje i działania. Podstawowe wartości są niezwykle ważne dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Dla potencjalnych klientów i potencjalnych pracowników malują obraz etosu organizacji. Dla obecnych pracowników pomagają kształtować biznes, dbać o odpowiedzialność personelu i wspierać kulturę firmy.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.