Dlaczego umiejętność podejmowania ryzyka jest w biznesie tak ważna?

Przedsiębiorczość różni się od pracy najemnej. Jest to praca na własny rachunek. Wiąże się z podejmowanie działalności gospodarczej i konkurowaniem na rynku z innymi firmami z podobnej branży. Jak z każdą aktywnością ludzką – biznes wiąże się z określonym ryzykiem.

Dobry przedsiębiorca powinien być kreatywny, ambitny i skłonny do ryzyka. Ambicja w biznesie to ważny element układanki, który napędza sukces jako właściciel firmy. Ambicja, jaką masz dla swojej firmy, może pomóc Ci odnieść sukces – jest to coś, co może być niezbędne w radzeniu sobie z wieloma wyzwaniami, z jakimi będziesz się mierzyć podczas prowadzenia firmy. Zarządzanie ryzykiem jest ważne w organizacji, ponieważ bez niego firma nie może określić swoich celów na przyszłość. Umiejętność zarządzania ryzykiem pomoże firmom działać pewniej przy przyszłych decyzjach biznesowych. Prawdziwym ryzykiem w biznesie – a ryzyko zawsze jest – jest niewiedza, które ryzyko warto podjąć.

Ważna jest umiejętność kalkulacji szans i ryzyka podejmowanego działania. Dobry przedsiębiorca powinien potrafić ocenić, na ile jego przedsięwzięcie jest innowacyjne. Osoba przedsiębiorca to ktoś, kogo cechuje dążenie do osiągnięć, łatwość podejmowania nowej inicjatywy, a także tolerowania i umiejętności odnalezienia się w sytuacjach niepewności. Przedsiębiorca musi rozumieć potrzeby rynku, by móc kierować swoją działalnością jak najlepiej. Na ryzyko biznesowe wpływa szereg różnych czynników, w tym: preferencje konsumentów, popyt i wielkość sprzedaży. Gospodarka stale się zmienia wraz z wahaniami rynków. Decydując się na założenie firmy, trzeba to uwzględniać.

Możesz zmniejszyć ryzyko poprzez: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka — na przykład poprzez procesy kontroli jakości, audyt, zgodność z przepisami, szkolenie personelu, regularną konserwację lub zmianę procedur. Nie każde ryzyko da się jednak przewidzieć i nie każde jest wynikiem ludzkich błędów. Naturalne czynniki ryzyka obejmują klęski żywiołowe, które wpływają na normalną działalność biznesową. Na przykład trzęsienie ziemi może wpłynąć na zdolność prowadzenia działalności detalicznej przez kilka dni lub tygodni, prowadząc do gwałtownego spadku ogólnej sprzedaży w ciągu miesiąca. Trzeba umieć się w tych sytuacjach odnaleźć

Ryzyko jest nieodłączną częścią biznesu. Jak to mówią – kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Osoba przedsiębiorcza musi być przygotowana na szereg okoliczności, które mogą stanąć jej na drodze do osiągnięcia sukcesu. Przedsiębiorczość wymaga racjonalności – umiejętności trzeźwej oceny sytuacji i znalezienia rozsądnych rozwiązań pojawiających się problemów. Myślenie racjonalne to umiejętność uwzględniania istotnych zmiennych sytuacji oraz uzyskiwania dostępu, organizowania i analizowania odpowiednich informacji (np. faktów, opinii, osądów i danych) w celu wyciągnięcia solidnych wniosków. Jeśli chce się ryzykować, trzeba to umieć. Biznes to duża odpowiedzialność.

Jak mawiał Arystoteles, dla osiągnięcia sukcesu prawdziwa etyka ryzyka jest niezbędna. Pozwala ona na ocenę ryzyka i poczucie sprawiedliwości. Wiedza o zmianach na rynku czy etyczny pogląd na klienta to niezbędnik współczesnego przedsiębiorcy.

1 thought on “Dlaczego umiejętność podejmowania ryzyka jest w biznesie tak ważna?

  1. Wiadomo, im większe ryzyko, tym większy zysk, dlatego firmy i CEO odnoszący sukces na pewnym etapie rozwoju firmy zawsze podejmują ryzykowane, bądź kontrowersyjne decyzje.

Comments are closed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.